Department of Immunology

University of Debrecen

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Az Intézet bemutatása
E-mail Nyomtatás

Az Immunológiai Intézet 2000. július 1. óta müködik mint elméleti intézet, feladata az oktatás és a tudományos kutatás. Az intézet megalakulása óta az immunológia, mint önálló tantárgy került be a DEOEC karain (ÁOK, FOSZ, GYOSZ, EFK, NEI) tanuló orvos, fogorvos, gyógyszerész, orvos diagnosztikai és orvos kutatói laboratóriumi asszisztens, molekuláris biológus hallgatók oktatási programjába. Az oktatási feladatok részét képezi a választható és Ph.D. kurzusok szervezése, szakdolgozatok, TDK és Ph.D. munkák irányítása a fenti szakok hallgatói számára. Az alapkutatás mellett az intézet kutatásfejlesztési projektek keretében alkalmazott kutatási tevékenységet és módszerfejlesztést is végez, melynek elsödleges célja a klinikai kutatásokat és a gyógyító tevékenységet elösegítö egyetemen belüli, hazai és nemzetközi kollaborációk kiépítése. Ez irányú sikeres tevékenységének egyik eredménye a pályázati forrásból és magántöke bevonásával létrejött Sejtterápia Klinikai Központ, melynek tevékenysége folyamatos további fejlesztés mellett folyik. Az intézet kutatási tevékenységének középpontjában a csontvelöi össejtek és a dendritikus sejtek differenciálódásának és müködésének vizsgálata áll. A szervezetben kis számban el?forduló, igen sokoldalú sejtek fontos szerepet látnak el az immunfolyamatok szabályozásában, a természetes és szerzett immunitást közvetítö sejtek müködésének koordinálásában. Az utóbbi évek kutatási eredményeinek köszönhetöen ezek a sejtek az alapkutatások mellett új immunterápiás célpontokká is váltak. Így a dendritikus sejtek müködésének vizsgálata szoros kapcsolatban áll a korszerü vakcinák kifejlesztésével, az allergiás reakciók és a kóros autoimmun folyamatok szabályozásával és a tumor ellenes immunitás módosításával is.